Thứ 4, Ngày 30 tháng 09 năm 2020
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email Print
Nghệ thuật bonsai Xem nhiều hơn

Tư vấn kỹ thuật lựa chọn giống Hoa Hồng ngoại tại Việt Nam

Những năm gần đây Hoa hồng ngoại nổi lên như một xu thế chơi hoa mới và được nhiều người yêu hoa tiếp nhận. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hàng trăm, hàng nghìn giống hồng ngoại khác nhau được du nhập vào Việt Nam với đủ loại từ màu sắc tới phom hoa, hay dáng cây phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Cây bonsai đẹp – Bí mật của tạo hóa VTV3

Thú chơi cây cảnh đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm và là một trong những thú chơi đậm đà tính nhân văn của người Việt. Do có sự du nhập văn hóa từ các nước, một khái niệm mới đã xuất hiện trong giới chơi cây cảnh Việt Nam, đó là “thú chơi bonsai”. Đây được coi là một lọai hình nghệ thuật mang đầy tính thẩm mĩ và nhân văn cao cả. Và “Nghệ thuật bonsai” đã là chủ đề mà chương trình

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo Lễ hội hoa hồng

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo giới thiệu ” Lễ hội hoa hồng Bulgarian & Bạn bè” lần đầu tiên ở Việt Nam

Cảnh quan Việt Xem nhiều hơn

Tư vấn kỹ thuật lựa chọn giống Hoa Hồng ngoại tại Việt Nam

Những năm gần đây Hoa hồng ngoại nổi lên như một xu thế chơi hoa mới và được nhiều người yêu hoa tiếp nhận. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hàng trăm, hàng nghìn giống hồng ngoại khác nhau được du nhập vào Việt Nam với đủ loại từ màu sắc tới phom hoa, hay dáng cây phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Cây bonsai đẹp – Bí mật của tạo hóa VTV3

Thú chơi cây cảnh đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm và là một trong những thú chơi đậm đà tính nhân văn của người Việt. Do có sự du nhập văn hóa từ các nước, một khái niệm mới đã xuất hiện trong giới chơi cây cảnh Việt Nam, đó là “thú chơi bonsai”. Đây được coi là một lọai hình nghệ thuật mang đầy tính thẩm mĩ và nhân văn cao cả. Và “Nghệ thuật bonsai” đã là chủ đề mà chương trình

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo Lễ hội hoa hồng

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo giới thiệu ” Lễ hội hoa hồng Bulgarian & Bạn bè” lần đầu tiên ở Việt Nam

Tản mạn Xem nhiều hơn

Tư vấn kỹ thuật lựa chọn giống Hoa Hồng ngoại tại Việt Nam

Những năm gần đây Hoa hồng ngoại nổi lên như một xu thế chơi hoa mới và được nhiều người yêu hoa tiếp nhận. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hàng trăm, hàng nghìn giống hồng ngoại khác nhau được du nhập vào Việt Nam với đủ loại từ màu sắc tới phom hoa, hay dáng cây phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Cây bonsai đẹp – Bí mật của tạo hóa VTV3

Thú chơi cây cảnh đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm và là một trong những thú chơi đậm đà tính nhân văn của người Việt. Do có sự du nhập văn hóa từ các nước, một khái niệm mới đã xuất hiện trong giới chơi cây cảnh Việt Nam, đó là “thú chơi bonsai”. Đây được coi là một lọai hình nghệ thuật mang đầy tính thẩm mĩ và nhân văn cao cả. Và “Nghệ thuật bonsai” đã là chủ đề mà chương trình

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo Lễ hội hoa hồng

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo giới thiệu ” Lễ hội hoa hồng Bulgarian & Bạn bè” lần đầu tiên ở Việt Nam