Thứ 3, Ngày 23 tháng 02 năm 2021, 13:22

[Video] Hội thảo "Xu hướng Nghệ thuật Bonsai đương đại" - P4: Làm thế nào tạo ra cái riêng cho cây cảnh VN?

Thông tin về buổi hội thảo "Xu hướng nghệ thuật Bonsai đương đại", xem tại: ĐÂY

 

Phần 4: Làm thế nào tạo ra cái riêng cho cây cảnh VN?

 

 

Xem phần 1: Giới thiệu nội dung

Xem phần 2: Thế nào là một cây Bonsai đẹp?

Xem phần 3: Cây cảnh VN thiên về thương mại hay sáng tác?

Xem phần 5:  Người tạo hình cây cảnh là Nghệ nhân hay Nghệ sĩ?