Thứ 6, Ngày 30 tháng 10 năm 2020
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email Print
Nghệ thuật bonsai Xem nhiều hơn

Nghệ nhân Đào Mạnh Hùng chăm sóc cây sanh thế Phiêu Du tại bảo tàng Hà Nội

Một số hình ảnh về quá trình chăm sóc, cắt tỉa cây sanh Phiêu Du của nghệ nhân Đào Mạnh Hùng - giám đốc Công viên thực vật cảnh Việt Nam. Hiện cây đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo Lễ hội hoa hồng

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo giới thiệu ” Lễ hội hoa hồng Bulgarian & Bạn bè” lần đầu tiên ở Việt Nam

Cảnh quan Việt Xem nhiều hơn

Nghệ nhân Đào Mạnh Hùng chăm sóc cây sanh thế Phiêu Du tại bảo tàng Hà Nội

Một số hình ảnh về quá trình chăm sóc, cắt tỉa cây sanh Phiêu Du của nghệ nhân Đào Mạnh Hùng - giám đốc Công viên thực vật cảnh Việt Nam. Hiện cây đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo Lễ hội hoa hồng

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo giới thiệu ” Lễ hội hoa hồng Bulgarian & Bạn bè” lần đầu tiên ở Việt Nam

Tản mạn Xem nhiều hơn

Nghệ nhân Đào Mạnh Hùng chăm sóc cây sanh thế Phiêu Du tại bảo tàng Hà Nội

Một số hình ảnh về quá trình chăm sóc, cắt tỉa cây sanh Phiêu Du của nghệ nhân Đào Mạnh Hùng - giám đốc Công viên thực vật cảnh Việt Nam. Hiện cây đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo Lễ hội hoa hồng

Giám đốc Đào Mạnh Hùng phát biểu ngắn tại buổi họp báo giới thiệu ” Lễ hội hoa hồng Bulgarian & Bạn bè” lần đầu tiên ở Việt Nam