Thứ 6, Ngày 05 tháng 02 năm 2021, 11:07

Gặp gỡ những đồng sự cũ trong sự kiện Lễ hội Hoa hồng

Một ngày cuối năm 2020, Công viên thực vật cảnh Việt Nam của tôi bất ngờ nhận được sự ghé thăm của những người bạn cũ. Đây là những đồng sự cùng tôi thực hiện Lễ hội hoa Hồng tại Công viên Thống Nhất vào năm 2017.

Một số hình ảnh: