Bonsai là cây đời phận người như lá reo

Mỗi cây bonsai là một thực thể sống có dáng hình cốt cách mang những biểu đạt và ngôn ngữ riêng của nó. Cây tượng trưng cho sự cứng cỏi, trường tồn.

Bonsai nhu cay doi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!