Mời các bạn ghé thăm vườn hồng Cây cảnh Thăng Long

Phải vào khu vườn này thì bạn mới thấy được rằng hoa hồng phong phú hơn bạn tưởng rất nhiều.

Người đăng: Cafe sáng với VTV3 vào 21 Tháng 5 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!